Letícia

Főnix

Haligali

2017. július 13. - Letícia

Halkan szólj, különben azt fogják hinni, hogy csak figyelmet követelsz. Gyengéden szólj, hogy mindenki megismerje a szeretetet. Nyíltan beszélj, különben azt fogják hinni, hogy rejtegetnivalód van. Őszintén szólj, hogy senki se érthessen félre. Gyakran szólj, hogy szavaid eljussanak mindenkihez. Tiszteletteljesen szólj, hogy senki se fosztassék meg a tisztelettől. Szeretetteljesen szólj, hogy minden szavad gyógyíthasson. Énrólam szólj minden szavaddal. Tedd egész életedet ajándékká. Soha ne feledd, te magad vagy az ajándék. Légy ajándéka mindenkinek, aki életedbe lép, és akinek életébe te belépsz. Óvakodj attól, hogy bárkinek az életébe lépj, ha nem lehetsz ajándéka is egyben.  

Neale Donald Walsch

19667769_1596072780434469_6040354753214892012_o.jpg

  

Szabadság

Ha az élőlényben valamit összetörnek, sohasem az törik össze, amire az összetörés irányul, hanem mindig valami más, annál mélyebb, annál alapvetőbb. Az törik össze, ami tartja azt, amit össze akartak törni. Ha valakinek összetöröm a büszkeségét, nem a büszkeség törik össze, hanem az, ami tartja, esetleg a megkülönböztetés képessége.

 

Ha összetöröm hiúságát, nem a hiúság semmisül meg, hanem ami alatta van és ami a hiúságot tartja: esetleg az önérzet. Ha összetöröm valakinek a testét, nem a test semmisül meg, hanem ami a test alapjában van, az élet. Ha átszúrom az állatot, nem azt szúrtam át, hanem a szívet, a benne levő kicsiny, de életfenntartó állatot; de nem a szívet öltem meg, hanem a vér-állatot; de a vér-állatot sem, hanem magát az életet.

 

Ezért olyan borzasztó az emberjavítás és a hibák kiírtása; ezért szörnyű az erőszak. Rosszat akar elpusztítani, de nem azt öli meg, amire céloz, hanem a mélyebben levőt, azt, ami a rosszat tartja: a jót. Ezért nem lehet és nem szabad a javítást, a beleavatkozást, a hibák és bűnök kiirtását másnak végezni, csak magának az embernek. Csak én tudom magam úgy megváltoztatni, hogy ne érjen az a veszteség, amely sokkalta nagyobb, mint a változtatás által elérhető jó. 

 

Ez talán a lényege annak, ami szabadságnak hívnak."
Hamvas Béla - Arkhai

19601502_1508394405848961_6625240508500675734_n.jpg

 

Új kezdetek

2017. június 30. péntek
Lépni tanulunk. Meglépni, belelépni, odalépni, meghaladni, továbblépni, elindulni, menni, rálépni, beleállni, kiállni, nem menekülni tovább.
Az Ikrekben haladó planéták mellett ma a Hold is a Szűz elrugaszkodó, nagy kalandokra induló részének csillagterét erősíti. A lelki rendrakás ideje jött el, most elléphetünk a régi, már nem hasznosítható minőségektől és új utakra léphetünk.
A Nap az Alhena és a Mebsuta csillagok fényét erősíti a Testvérek Napkapujának közepén. A Merkúr pedig Pollux vállával, a Wasat csillaggal áll együtt. Ideje (a kommunikáció és a szellemiség szintjén is) felvállalni örök érvényű, halhatatlan minőségeket. Megértéseinkben érhetjük most tetten ezeket az ébredéseket.
A lelkünk hívásait követve, a legteljesebb önazonosságra törekedve, egyre hangsúlyosabb, hogy kiálljunk magunkért.
A jelen helyzetek, állapotok múltjának, eredetének kutatása előre vivő e napokban. Megélhetünk mélységeket is – ami lendítő erő a magasságokhoz és lehetőség a megértéshez.

Zentai Anna asztrozófus

17022200_1562477083792983_3912968938443869171_n.jpg

 

Jó kívánság

Nem megkapni azt, amit kívánsz, néha csodálatos szerencse.
(Tendzin Gjaco)

 

Fodor Ákos: Jókívánság

Legyen erőd lent
hagyni, amit nincs erőd
följebb emelni.

 

17795964_2113865335506388_8141613812972991931_n.jpg

 

Tündérmese

Tündér nem csak a mesében él...
Sőt. Nem is ott él. Hanem a valóságban. Bár először talán észre sem veszed, hiszen nincs szárnya és varázspálcája, olyan, mint bárki más. Látszólag. Kora reggel álmosan ébred, munkába siet, végzi a feladatát, bevásárol, otthon mos, főz, takarít. Nem olyan, mint mesebeli társa. Mégis, Tündér. Aki nem szárnyakon röppen, és nem pálcával varázsol. Hanem valami mással. A szívével. Elvarázsol. Teljesen.
Mert Ő valóságos Tündér.
Csitáry-Hock Tamás

  13892018_539829842879661_3948139400734212977_n.png

 

Így, így

Aki engem egyszer megkap, az megkap egészen, de azt el is veszem magamnak egészen én is, én nem vagyok se folytatás, se jóvátétel, nem tűrök se vetélytársat, sem emléket, sem álmot, egy árnyékot se tűrök el, jól vigyázzon, aki engem szeret, és akit én szeretek.
(Szabó Magda)

18033207_1467468283274659_3275082676968183067_n.jpg

 

Alkímia...?

"A Szeretet lehetővé teszi a gyógyulást, és átalakítja az életet. Jól szemlélteti ezt a kacsavadász igaz története, akit pillanatok alatt ért a változás, midőn magát a szeretetet érte tetten. A vadász, felüdülésként rendszeresen járt vadászni. Egy napon szokásához híven kacsavadászatra indult. Ahogy az máskor is történni szokott, meglátott egy felröppenő kacsát, rálőtt, és figyelte, ahogy a súlyosan sérült madár a földre zuhan. Ekkor azonban váratlan dolog történt: a tojó, a sérült gácsér párja, társa hátára ereszkedett, és kiterjesztett szárnyait oltalmazóan reá terítette. Látván a tojó szeretetét, a vadász szíve megváltozott – a vadászattal pedig végleg felhagyott.

Amint szeretetteljes emberré lettél, bizonyos dolgokat nem teszel meg többé. És fordítva is, vannak olyan dolgok, amelyek lehetetlennek tűnnek, ám a szeretet energiamezejében mégis képes vagy megtenni azokat. Sőt mi több, az emberek olyan dolgokat tesznek érted, amelyeket másokért nem tennének meg. A Szeretet lehetővé teszi a csodát, anélkül hogy „csodának” titulálnánk. A Szeretetnek átalakító hatása van."
Dr. David R. Hawkins - Elengedés: Az Önátadás Útja 174. oldal

 főnix2.JPG

 

Szent Iván napi emlék

Nem az a boldog, akit a tömeg annak nevez, akihez özönlik a pénz; hanem az, aki minden javát a lelkében hordozza, szálegyenesen kimagaslik, eltapossa a bizonytalanságot, senkivel sem cserélne sorsot, embernek egyedül emberi oldalát értékeli. A természetet fogadja el tanítójául, az ő törvényei szerint formálódik, és úgy él, ahogy a természet előírta: biztos ítéletű, rendületlen, rettenthetetlen; megmozdíthatja valamilyen erő, de fel nem kavarhatja. Ha a sors hatalmas erővel a lehető legártalmasabb dárdáját röpíti felé, eltalálja ugyan, de nem sebzi meg.

Ha el akarsz menekülni az elől, ami szorongat, nem máshol kell lenned, hanem másnak.

Ami könnyen elérhető, az a felszínen csillog. Ami érték, olykor fénytelen, és a mélyre kell ásni érte. Amiben a sokaság élvezetét leli, sivár és illanó gyönyörűséget kínál. Amiről én beszélek, az a felszínről nem látható, és bensődben derül.

Minden jó ember szívében megleled Istent.

Mi lehet kellemesebb, mint egy olyan barát, akivel úgy mersz társalogni, mint önmagaddal?"

Seneca

17991108_1432963023392100_9127780011485700031_n.jpg

Szent Iván napjára

Úgy alakítsuk tehát lelkünket, mintha már a befejezéshez értünk volna. Semmit se halasszunk el. Naponta egyenlítsük ki a számlánkat az élettel szemben. Az életnek az a legnagyobb hibája, hogy mindig befejezetlen, valamit mindig elszalasztunk belőle.

Maradj szorosan a nyomában annak, amibe belefogtál, s talán eljutsz a csúcsig, vagy oda, ahol egyedül te érted meg, hogy még nincs itt a csúcs.

A gyönyör a fájdalom szakadékába zuhan, ha nem ismer határt. De határt ismerni nehéz abban, amit jónak hittél.

Az emberi természet olyan, hogy mindennél jobban szereti azt, ami elveszett: annyira visszasóvárogjuk azt, amit elvesztettünk, hogy sokkal kevésbé becsüljük meg azt, amink megmaradt.

Semmi sem használ annyira, mint visszavonultan élni, az emberekkel keveset, ám magunkkal annál többet beszélni."

Seneca

Korlátozó Szaturnusz

Senki sem viselhet sokáig álarcot."

"A színlelt tulajdonságok hamar visszavedlenek eredeti mivoltukba, a valódiakat viszont, melyek - hogy úgy mondjam - szilárd talajból sarjadnak, az idő még csak növeli és kivirágoztatja."

"Először élni kell, és azután, de csak azután filozofálni."

"Az éjszaka hozza a szorongást, nem semmisíti meg, s csak megváltoztatja gondjainkat. Mert alvás közben az álmatlan órák is éppolyan zavartak, mint a nappal. Az igazi nyugalom a helyes gondolkodásból bomlik ki."

Seneca

17796413_1412433865445016_4713771363444178144_n.jpg

 

Szívek kommunikációja

A szív atomjai csodálatos tulajdonsággal rendelkeznek: úgy tudnak egymással kommunikálni, hogy nem játszik szerepet az idő, a távolság és a tér. A test minden más sejtje az idegek hálózatán keresztül kommunikál egymással. A szív sejtjei azonban minden további testi segédeszköz nélkül „beszélnek” egymással. Az időn és a téren túl tudják egymástól, hogy mit tesznek. Úgy viselkednek, mint egy magasabb színvonalon lévő energia. Akárcsak a lélek színvonalán, az időnek és a térnek már itt sincs befolyása. Szívünkben olyan misztériumok rejlenek, melyekről gondolkodásunk még csak nem is álmodhat, nemhogy elképzelése lehetne róluk. Szívünk a szó szoros értelmében egy lüktető energia- és fénymisztérium.
Fejünk az egónk, földi énünk jelenlétét jeleníti meg. Időbeni énünk természetesen sokkal több tényezőből képződik, de az agy a fő székhelye. Az én hangja soha nem hallgat el. A csend által válik a törvénytelen mester szolgálóvá. Az agy valódi feladata a szolgálat, nem az uralkodás. Fel kell készülnie arra, hogy egykor a szellem székhelye, avagy trónja legyen. A csenddel kapcsolatot létesítendő, az egónak át kell adnia magát a szíven át behatoló impulzusoknak. Saját magától soha nem válhat csendessé. Minden ebben az irányban kifejtett fáradozás csak az önmegerősítés egy újabb fajtájához vezet. Tehetetlenségének mély felismerésével azonban az ego átadhatja magát a szívéből jövő erős impulzusnak.
Egy ilyen átadás nem pusztán az én akciója, és nem is lehet az. Mert ez csak erősítené az ént. Az átadás azt jelenti, hogy az embert vonzzák a szívben rejlő isteni misztériumok, a mélyen a szívünkben vibráló szellemszikra. Az önátadás keletkezik, nem lehet akarni, gyakorolni vagy színre vinni. A központunkban vibráló isteni fénymag vonzereje által fejlődik ki, mely az eredeti éltre nyíló kapu."


Pentagram magazin 2008/3 A szív misztériuma
art: Rassouli

Szöveg és kép innen: https://www.facebook.com/aquariuskincsei/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Aquarius Kincsei fényképe.

Karma őre

Aki őszinte önmagához, az nem hajlamos a sértődésre, vagy arra, hogy másokkal „elintézetlen ügyei” legyenek. Ha őszintén magunkba tekintünk, azonnali jótékony hatásként csökken a tényleges és a lehetséges érzelmi fájdalom. A lelki fájdalom általi sebezhetőség az önmagunk tudatosságával és önelfogadásunk mértékével függ szorosan össze. 

~ részlet Dr. David R. Hawkins „365 napi elmélkedés A MEGVILÁGOSODÁS ÚTJÁN” című könyvéből, 86. oldal ~

---------------------------------------------
May 27: Reflections from
‘Along the Path to Enlightenment’
---------------------------------------------

►A self-honest person is not prone to having their feelings hurt by others, and therefore, honest insight has an immediate benefit in the reduction of actual as well as potential emotional pain. A person is vulnerable to emotional pain in exact relationship to the degree of self-awareness and self-acceptance.◄

From: "Truth vs. Falsehood: How to Tell the Difference" (2005), Chapter 13: Truth: the Pathway to Freedom—Freedom as a Product of Mind, p. 238

18623417_1464803330208069_7900473259634831777_o.jpg

fotó:biorussia FB oldala

Szeretetről

„Önvizsgálattal, megtaláljuk hányattatásaink forrását, minél fogva megragadhatjuk, és kijavíthatjuk azokat. A negatív érzelmek és a hiedelmek határozzák meg mit tapasztalunk. nincsenek „külső” okok. Felfedezzük a rejtett fizetséget, amelyet titkos tudattalan kivetítésekből nyerünk. Feltárhatjuk a mélyben megbúvó programjainkat, pusztán azáltal, hogy leírjuk nehezteléseink és sérelmeink litániáját, majd egyszerűen az ellentettjébe átfordítjuk őket. Amit érzelmi szinten „másoktól” kapsz, valójában csak egy tükröződése annak, amit magadban tartogatsz.
Az „emberek utálnak engem” - a saját belső gyűlöletünkből falad. Az „emberek nem törődnek velem” - a mások helyett, önnön boldogságunk, és saját előnyünkben való nárcisztikus élmélyülésünkből fakad. A „nem kapok elég szeretetet” - a mások felé irányuló szeretet elmulasztásából fakad. Az „emberek otrombák velem” - a másokkal való szívélyesség hiányából fakad. Az „emberek féltékenyek rám” belső féltékenységünkből bukkan fel. Eképpen, ha felelősséget vállalunk a világ alkotói szerepéért (nem pedig annak áldozata), akkor elég közel kerülünk a forrásához, ahol az helyrehozható. Ha szeretetteljesek vagyunk másokhoz, felfedezzük, hogy szeretettel és szeretetteljességgel vagyunk körülvéve. Mikor fenntartások nélkül támogatjuk az életet, anélkül, hogy bármiféle hasznot várnánk, az élet cserébe minket is támogat.”


David R. Hawkins – Én: Valóság és Szubjektivitás, 68. oldal

 

18010529_1428778987143837_6320550683131412126_n.png

Felébredés

Ez tetszik: 

Találd meg, mi az amit valóban, igazán akarsz a kapcsolataidban. Számomra áttörést jelentett, amikor rájöttem, elsősorban nem azért vagyok benne egy párkapcsolatban, hogy igazam legyen (a megfelelő partnert illető elképzelésemmel tekintetben sem) vagy hogy minden óhajom teljesüljön. A legfontosabb dolog számomra a felébredés. Meg kell tudnom, ki vagyok valójában és mennyire mélyen tudok szeretni. Ehhez nem egy "tökéletes" nőre van szükségem manöken alkattal és simulékony jellemmel az oldalamon, hanem egy zabolátlan társra, aki képes állni a tűzben."

Részlet Veit Lindau Liebe Radikal c. könyvéből

 18194884_1446282152060187_8387409467080987795_n.jpg

 

Nincs mitől félni (Csodák tanítása 48. lecke)

"Ami valójában vagyok, az nem pusztán egy állapot, amelybe meditáció során látogatunk el.
Én ott vagyok akkor is, amikor meditáció zajlik, és akkor is, amikor nem.
A meditáció célja az, hogy elérjen engem, aki figyeli a meditáció aktusát és szándékát.
Én elérhetetlen vagyok.
A tiszta és változatlan tudat vagyok, az Abszolút valóság.
Minden, ami észlelhető, az én illatom, de engem, az érintetlen virágot senki nem tud leszakítani."

Mooji

1.jpg

Gyakorlás

Vannak, akik felfedezik, hogy maguk mögött tudják hagyni zavaros reakcióikat,
és türelmessé válnak, akár a föld;
haragra nem mozdulnak,
rendületlenek, akár egy oszlop,
zavartalanok, akár egy tiszta, csendes tó."

Buddha

17759989_1412592542095815_1012516939932007206_n.jpg